Publiseringsplan

Derfor bør du ha en publiseringsplan

by | Jul 10, 2023

Du er kanskje blant dem som har laget en flott markedsplan helt etter boken, med både visjon, misjon, SWOT analyse, mål og tiltak for året, men mangler det helt siste verktøyet for å sikre god gjennomføring og oversikt. Da trenger du en publiseringsplan!

En publiseringsplan skal hjelpe deg med å holde oversikt over alt du foretar deg på markedssiden, fra postinger i sosiale medier, til publisering av artikler og blogginnlegg, og videre til annonsekampanjer og utsendelse av nyhetsbrev.

I motsetning til Markedsplanen som tradisjonelt er et mer statisk dokument, er publiseringsplanen et «levende» dokument som jevnlig oppdateres og endres. For å virkelig ha nytte av en publiseringsplan bør den inngå som et sentralt verktøy i dine ukentlige eller månedlige markedsmøter.

En publiseringsplan gir deg bedre oversikt

En publiseringsplan gir deg full oversikt over hva som skal publiseres, i hvilke kanaler, når det skal publiseres og mot hvilken målgruppe. I større organisasjoner eller markedsavdelinger med flere ansatte med ulike ansvarsområder kan det være vanskelig å holde en samlet oversikt over alle tiltakene man foretar seg, men med en oppdatert publiseringsplan kan alle ha full oversikt til enhver tid.

En slik oversikt gir deg ikke bare en klar fordel under såkalt normale arbeidsuker. Ved ferieavvikling, sykdom eller skifte av medarbeidere sikrer den at viktig informasjon ikke går tapt, og at dere kan fortsette å publisere som planlagt i denne fasen.

En godt utarbeidet og implementert publiseringsplan sikrer også at man ikke glemmer viktige datoer, hendelser eller arrangementer som har betydning for din bedrift. Alt på ett sted = full oversikt.

En publiseringsplan sikrer variert og godt innhold

Det er fort gjort å poste mer av samme innhold i sosiale kanaler om man ikke har en oversikt over hva man ønsker å oppnå med de ulike postene. Er alle postene kun «løp og kjøp» eller poster man kun for å poste noe kan effekten fort bli det motsatte enn det man håper på.

En publiseringsplan hjelper deg med å holde oversikt over hva du sier i de ulike innleggene, slik at du kan styre mer hva du ønsker å oppnå med hver post. Skal du underholde, engasjere, inspirere eller påvirke følgerne dine med innlegget? En god publiseringsplan gir deg full oversikt over hensikten med hvert innlegg og hjelper deg med å variere innholdet slik at hver uke ikke bare blir en repetisjon av den forrige.

Sørger for kontinuitet i den digitale tilstedeværelse

I en hektisk hverdag er det fort at tilstedeværelsen i digitale kanaler blir den minst viktige oppgaven, og det krever mye energi å skulle «finne på noe» å poste fra dag til dag. Med en god publiseringsplan kan du sette deg mål for hver kanal og planlegge når de ulike tiltakene skal gjennomføres lang tid på forhånd. Slik sikrer du kontinuitet i din digitale tilstedeværelse, slik at du alltid er «top of mind» når en kjøpsavgjørelse skal tas.

Sosiale kanaler egner seg dårlig for skippertak, og dine følgere vil synes det er noe merkelig om du legger ut masse poster en dag eller uke for så å forsvinne i lengre perioder etterpå. Publiseringsplanen sørger for at alle dine gode ideer til poster og innhold kan fordeles utover i passende mengde og publiseres til passende tid.

Hjelper deg å nå dine mål

Hvordan kan en publiseringsplan hjelpe deg å nå dine mål? En publiseringsplan er ikke bare en oversikt over markedstiltakene og innholdet ditt, det er også et strategisk dokument som kan hjelpe deg å nå dine mål. Med planmessig kommunikasjon mot dine kunder kan du øke engasjementet, øke merkevarekjennskapen og dermed også øke salget av dine produkter.

Kom i gang med en effektiv publiseringsplan

Vil du også komme i gang med en effektiv publiseringsplan? I Syde har vi utviklet en modell for en publiseringsplan som mange av våre kunder benytter for å holde full oversikt og tenke mer planmessig og strategisk i sin digitale kommunikasjon.

Ta en prat med oss om hvordan du kan komme i gang med en effektiv publiseringsplan slik at du kan nå dine mål!