Opplevelsesdesign og opplevelsesøkonomi

Opplevelsesdesign – verdi for gjesten, lønnsomhet for bedriften

by | Nov 20, 2023

Reiseliv blir den femte eksportsatsingen for Norge, annonserte næringsministeren i september 2023. Årsaken er at etterspørselen etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser har økt kraftig. Med denne satsingen ser man en mulighet for at Norge kan bli en verdensledende destinasjon for grønn og bærekraftig turisme.

Med en økende etterspørsel etter natur- og kulturbasert opplevelsesturisme som tilbys i Norge vil der også bli et økende behov for å fokusere mot opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign, i hvert fall hvis vi ønsker oss i en posisjon hvor vi tar internasjonale markedsandeler fremover. Gjennom å utvikle gode opplevelsesprodukter kan vi også utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, og skape helårs arbeidsplasser over hele landet. 

Hva er opplevelsesdesign?

Opplevelsesdesign går ut på å utvikle reiselivsprodukter som gir størst mulig verdi for de besøkende, samtidig som det gir størst mulig lønnsomhet for bedriften. Dette kan gjøres gjennom å utvikle helhetlige opplevelseskonsepter og produktpakker som møter gjestenes behov fremfor å bare fokusere på hva bedriften tilbyr. Kunsten er å se den totale leveransen fra gjestens ståsted. 

Opplevelsesdesign

Gjennom å utvikle gode konsepter basert på kundens behov, øker også betalingsviljen og din bedrifts mulighet til å skille seg ut fra mengden. På øverste nivå har man oppnådd transformasjonsstadiet, hvor man fnner de ultimate opplevelsene.

Fordeler med opplevelsesdesign

Å jobbe målrettet med opplevelsesdesign er en effektiv måte å jobbe med bærekraftig forretningsutvikling på i reiselivsbransjen. Gjennom å utvikle opplevelser som treffer kundene på deres behov og ønsker, kan du nå nye målgrupper, øke betalingsviljen fra eksisterende kundegrupper samt finne nye muligheter for å utvikle spennende konsepter og produktpakker du kan tilby, gjennom hele året.

Konseptualiser hele kundereisen

Opplevelsesdesign inngår som et av elementene i det som kalles opplevelsesøkonomien, og dette er en tankegang som ikke begrenser seg til kun å utvikle opplevelser, men krever en helhetlig måte å tenke på gjennom hele kundereisen.

Opplevelsesøkonomien er en perfekt metode å utvikle gode konsepter og produkter på, en spennende måte å selge på og en ny og helhetlig måte å tenke kommunikasjon, merkevarebygging og markedsføring på. For å utnytte alle fordelene i opplevelsesøkonomien må man som sagt tenke helhetlig og konseptualisere hele kundereisen, fra inspirasjon og informasjonsinnhenting, til booking og gjennomføring av besøket.

Konseptualisere kundereisen

Tenk helhetlig, og utvikle opplevelsen gjennom hele kundereisen

Merkevarebygging og brukergenerert innhold

Har du tenkt på at merkevarer i stor grad bygges gjennom relasjoner, gode kundeopplevelser og fortellinger som deles, og ikke alltid så mye gjennom det vi selv sier? Gjennom å omfavne opplevelsesøkonomien kan du ta mer styring på varepraten omkring din merkevare, og ta regien på hvordan og hvilke opplevelser som deles for eksempel i sosiale kanaler.

Opplevelseskonsepter som er helt riktig for noen kunder, kan være helt feil for andre, og det å tiltrekke seg de kundene som har potensiale til å få maksimalt ut av hvert enkelt opplevelseskonsept er svært viktig får å få en positiv vareprat og gode kundeanmeldelser på for eksempel Goole, TripAdvisor og Facebook. Her er det viktig med en gjennomarbeidet strategi på personas, slik at du vet hvem du snakker til og baserer innholdet i kommunikasjonen rettet mot denne gruppen. 

Skreddersøm er viktig! Hvilke elementer passer til de ulike personasene i ditt opplevelsesunivers?

Er du klar for å ta din reiselivsbedrift ett skritt videre?

Vi tilbyr workshops og prosjektarbeid for å bistå din reiselivsbedrift med å utvikle spennende, nye konsepter og produkter i opplevelsesøkonomiens ånd. Ta kontakt med oss via kontaktskjema under i dag, så er du ett skritt nærmere målet om en reiselivsbedrift tilpasset kundenes behov og ønsker!

Kontakt oss for en hyggelig prat!

Snakkebobler kontaktskjema

Samtykke

5 + 12 =