Markedsplan

Hvordan lage en effektiv markedsplan

by | Aug 13, 2023

Markedsføring spiller en avgjørende rolle i suksessen til enhver bedrift. En velutformet markedsplan kan være nøkkelen til suksess for bedrifter innen hotell og reiseliv da den hjelper deg med å nå ut til riktig målgruppe, skape oppmerksomhet rundt produktene og tjenestene dine, og øke antall gjester for å oppnå vekst.

I dette blogginnlegget vil vi gi deg som jobber med markedsføring i hotell- og reiselivsbransjen noen verdifulle tips for å lage en effektiv markedsplan som kan hjelpe deg med å oppnå enda større suksess.

Hva er en markedsplan?

En markedsplan er et strukturert oppsett av markedsaktiviteter som er planlagt gjennomført innenfor en viss tidsperiode. Vanligvis strekker en markedsplan seg over 12 måneder og kan sees på som en del av bedriftens markedsstrategi. Den viser hvilke mål dere har for markedsføringsaktivitetene deres, målgruppene, hvilke kanaler dere skal bruke, hvilke tjenester eller produkter dere skal satse på, hvorfor kunden skal velge dere og hvilke konkurrenter dere har.

En god markedsplan gjør markedsføringen langt mer effektiv og forutsigbar. Den skaper en felles forståelse i bedriften for hvordan dere skal nå målsettingene deres og hva deres overordnede mål er.

Forstå bedriftens målgrupper

For å sikre at markedsføringen din er målrettet og effektiv, er det avgjørende å ha en grundig forståelse av dine potensielle gjester. Du bør derfor identifisere nøkkelgrupper av reisende som er interessert i produktene og tjenestene din bedrift tilbyr. Kartlegg deres demografiske egenskaper, interesser og behov.

En anbefalt tilnærming er å lage personas, som er en fiktiv karakter som representerer en potensiell gjest for din bedrift. For å skille mellom dem, kan det være lurt å gi dem kallenavn som for eksempel Romantikeren eller Aktivitetssøkeren.

Å ha tydelige personas vil hjelpe deg med å tilpasse markedsføringsbudskapet ditt og velge de mest effektive kanalene for å nå ut til dem. Ved å benytte personas vil kommunikasjonen i markedsføringstiltakene dine bli mer personlig, og du vil kunne planlegge aktiviteter basert på gjestenes faktiske behov.

Kartlegg kundereisen

Når du har definert bedriftens målgruppe og opprettet relevante personas, er det kartlegging av kundereisen som står for tur. Ved å kombinere kunnskapen om dine potensielle gjester med innsikt i de forskjellige fasene av kundereisen, kan du skape en mer helhetlig og skreddersydd markedsplan. Hver persona vil ha forskjellige preferanser, behov og forventninger i de ulike stadiene av kundereisen. Har du en grundig forståelse av dette, kan du tilpasse dine markedsføringstiltak for å møte deres unike krav.

Kundereisen består av flere viktige faser en potensiell kunde går igjennom, fra det første øyeblikk de blir klar over din reiselivsbedrift, til de foretar en bestilling, besøker deg til tiden etter de har vært gjest hos deg. Ved å nøye undersøke hver fase av kundereisen, kan du identifisere muligheter for å forbedre kundeopplevelsen og skape mer effektive markedsføringstiltak.

Start med å kartlegge de ulike kontaktpunktene gjestene har med din bedrift, inkludert nettsiden, sosiale medier, e-postkommunikasjon og personlig interaksjon. Ved å forstå gjestenes behov, ønsker og utfordringer i hver fase, kan du tilpasse markedsføringsbudskapet ditt og sørge for at dine tilbud og tjenester oppfyller deres forventninger.

Kartlegging av kundereisen gir verdifull innsikt som gjør det mulig å bygge sterke relasjoner med gjestene, skape mer effektive markedsføringskampanjer og tilby enestående opplevelser som vil oppmuntre til gjentatte besøk og positive anmeldelser. 

Kundereisen illustrasjon

 

Analyser dine konkurrenter og trender

Det er ofte en intens konkurranse i hotell- og reiselivsbransjen. Utfør en grundig analyse av konkurrentene dine for å identifisere deres styrker, svakheter, unike egenskaper og markedsaktiviteter. Å ha kunnskap om hvem og hva dine konkurrenter gjør vil gi deg verdifull innsikt i hvordan du kan differensiere deg selv og skape et konkurransefortrinn.

Du må også gjøre deg kjent med trendene i det nåværende markedet, for det som er populært i dag kan være glemt i morgen. Å være klar over de nyeste trendene sikrer at du er i stand til å holde følge med dine konkurrenter eller til og med overgå dem. Markedsbevissthet vil også sikre at du er i stand til å utvikle en mer detaljert forståelse av dine kunder.

Hvorfor skal kunden velge dere?

Hva gjør dere unike og hva skiller dere fra konkurrentene i samme bransje? I en markedsplan er det viktig at du evner å løfte frem bedriftens unike salgsproposisjon (USP) og hvorfor en potensiell gjest skal velge akkurat dere fremfor deres konkurrenter. Identifisering av bedriftens USP er avgjørende for å forstå hvordan dere skiller dere ut i markedet og hva som gjør deres tilbud spesielt og attraktivt for gjestene.

Vær ærlige og skriv ned deres styrker og svakheter, inkludert det som gjør dere unike. På denne måten kan dere løfte frem deres styrker og arbeide videre med deres svakheter for å maksimere konkurransekraften. Å tydelig kommunisere bedriftens USP i markedsplanen vil hjelpe dere med å tiltrekke dere målgruppen, bygge en sterk merkevareidentitet og skape en langsiktig konkurransefordel.

Definer klare og realistiske mål

En markedsplan må være målrettet og konkret. Definer klare, målbare og realistiske mål som understøtter den overordnede markedsstrategien. Det er også langt enklere å undersøke underveis og i ettertid om man har oppnådd målsetningene sine om det er formulert klare mål i markedsplanen. For eksempel kan du sette mål om å øke bestillingene med en bestemt prosentandel innen en gitt tidsramme eller å forbedre merkevarebevisstheten blant en spesifikk målgruppe.

Disse målene vil gi deg en klar retning og hjelpe deg med å vurdere hvor effektive dine markedsføringstiltak har vært.

Sett opp et budsjett

Budsjettet er en sentral og avgjørende del av en vellykket markedsplan. Det er viktig å allokere tilstrekkelige ressurser til markedsføringen for å kunne nå ut til målgruppen på en effektiv måte og skape et positivt resultat. Når du utarbeider budsjettet, må du vurdere ulike markedsføringskanaler, som sosiale medier, e-postmarkedsføring, søkemotorannonsering, samarbeid med byråer og tradisjonelle annonseringstiltak.

En klok tilnærming til budsjettplanleggingen er å fordele midlene i henhold til markedsføringsmålene og prioritere de kanalene som har størst potensial for å nå målgruppen. Det er også viktig å ta hensyn til sesongvariasjoner og spesifikke arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter tjenestene og produktene dine.

Videre, ettersom digital markedsføring blir stadig viktigere, bør en del av budsjettet settes av til å oppgradere nettstedet, optimalisere det for søkemotorer, og utføre annonseringskampanjer på relevante plattformer.

Et velplanlagt og realistisk budsjett vil være en retningslinje som hjelper bedriften til å maksimere avkastningen på investeringen (ROI) og oppnå større suksess.

Velg kanaler

Hvilke kanaler eller medier bør du bruke for å best nå dine målgrupper? Det er viktig å velge ut kanaler hvor målgruppen din befinner seg. Et utgangspunkt her er gjerne å bruke tilgjengelig statistikk fra SSB og Ipos, som viser hvilke kanaler ulike aldersgrupper bruker.

Det finnes en rekke effektive kanaler som du kan bruke for å nå ut til målgruppen og skape oppmerksomhet rundt dine tjenester og produkter. Digitale kanaler som sosiale medier, søkemotorannonsering, e-postmarkedsføring og innholdsmarkedsføring gir muligheten til å engasjere og kommunisere med potensielle gjester på en personlig og målrettet måte.

I tillegg til digitale kanaler, kan samarbeid med reisebyråer og OTA-er (Online Travel Agencies) være effektive for å utvide rekkevidden og tiltrekke seg nye gjester. Å delta i relevante messer, arrangementer og samfunnslagte tiltak kan også være verdifulle kanaler for å øke synligheten og bygge nettverk innenfor bransjen.

Det er viktig å identifisere de mest relevante og effektive kanalene for din spesifikke bedrift og målgrupper, og deretter utvikle en integrert tilnærming som kombinerer ulike kanaler for å forsterke effekten av markedsføringen. Ved å optimalisere bruken av markedsføringskanalene, kan din bedrift styrke sin tilstedeværelse og engasjere gjester.

Skap resultater med en aktivitetsplan

For å sikre at markedsplanen blir gjennomført effektivt og målrettet, er det avgjørende å sette opp en grundig aktivitetsplan. Aktivitetsplanen fungerer som en handlingsplan som identifiserer de konkrete markedsføringsaktivitetene som skal gjennomføres på ulike tidspunkter i løpet av markedsplanens periode.

Start med å definere mål for hver markedsføringsaktivitet og hvordan den vil bidra til å oppfylle de overordnede markedsmålene. Deretter bør du sette klare tidslinjer for gjennomføring av hver aktivitet og tildele ansvar til de som er involvert.

Aktivitetsplanen bør omfatte en variert miks av markedsføringskanaler, for eksempel innholdsmarkedsføring på sosiale medier, e-postmarkedsføring til tidligere gjester, søkemotorannonsering for å tiltrekke nye kunder, samarbeid med reisebyråer og OTA-er, samt deltagelse på relevante messer og arrangementer.

En velstrukturert og realistisk aktivitetsplan vil bidra til en mer systematisk og vellykket gjennomføring av markedsplanen, og vil være avgjørende for å oppnå ønsket vekst og suksess.

Evaluer og tilpass markedsplanen din

En markedsplan er ikke statisk, den må kontinuerlig evalueres og tilpasses etter behov. Overvåk nøkkeltall som bestillingsrate, konverteringsfrekvens, ROI (avkastning på investering) og tilbakemeldinger fra kunder. Bruk analyser og rapporter for å identifisere hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.

Basert på disse innsiktene, gjør nødvendige justeringer i markedsplanen din for å optimalisere resultatene. Ved å kontinuerlig evaluere og tilpasse markedsplanen din, kan du oppnå større suksess og holde deg konkurransedyktig.

Trenger du hjelp til å lage markedsplan for din bedrift?

Hvis du føler deg overveldet av oppgaven med å lage en markedsplan for din bedrift, trenger du ikke å stå alene i denne prosessen. Vi i Syde vil samarbeide tett med deg for å forstå din bedrift, dine målgrupper og dine unike salgspunkter (USP-er).

Ta det første skrittet mot suksess ved å kontakte oss i dag, så vi kan begynne å utvikle en markedsplan som vil gi din bedrift en konkurransefordel i markedet!